Địa chỉ: 184 Nguyen Xi , Phường 26, Quận Binh Thanh , Tp. HCM - Email:      tuandungsdc89@gmail.com 
Hotline: 0903 325 821 Địa chỉ:  184 Nguyen xi , Phường 26 , Quận Binh Thanh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 325 821
Email: tuandungsdc89@gmail.com


ĐT : 0903 325 821


* Ngân hàng Vietcombank :

Chủ tài khoản : Võ Nguyễn Tuấn Dũng

Số tài khoản : 0531002503586 (13 số)

Chi Nhánh : Đông Sài Gòn


* Ngân hàng Đông Á : 

Chủ tài khoản : 
Võ Nguyễn Tuấn Dũng

Số tài khoản : 0102448623 (10 số)

Đối tác