Địa chỉ: 184 Nguyen Xi , Phường 26, Quận Binh Thanh , Tp. HCM - Email:      tuandungsdc89@gmail.com 
Hotline: 0903 325 821 

10dollar _CaNaDa _ Polimer _ 2018

280,000đ

Mã sản phẩm:
Mô tả: 10dollar _CaNaDa _  Polimer _ 2018
Số lượng:
Mặt trước tờ tiền được in hình Bà Viola Irene Desmond, là một nữ doanh nhân ở người Canada ở Black Nova Scotia. Bà nổi tiếng vì đã dám thách thức sự phân biệt chủng tộc ở một rạp phim ở New Glasgow, Nova Scotia, vào năm 1946. 
Mặt sau được in tòa nhà Bảo tàng Nhân quyền Canada, Winnipeg
Tờ tiền đươc in vừa kỷ niệm vừa lưu hành bên CaNaDa mới nhất hiện nay

Sản phẩm liên quan

Đối tác